پراما، تلاقی بین میدان ورزشی و تمرینات واقعی
پراما، تولد نگاهی تازه بهدنیای فیتنس و پرورش اندام
نمونه فیلم‌های تمرینات تخصصی پراما
رسانه‌‍‌های بین‌‌المللی درباره پراما چه نظری دارند!